Probiyotikler

Probiyotikler, insan sağlığı için fonksiyonel gıda olarak, hayvan beslenmesinde ise büyümeye katkı sağlayıcı ve koruyucu olarak kullanılmaktadır. Probiyotikler, konakçının gastrointestinal sistemine yerleşerek burada koloni oluşturur ve gerek engelleyici bileşikler üreterek gerekse besin ve yaşam alanı için rekabet içine girerek potansiyel patojenlerin kolonileşmesini engeller. Probiyotiklerin kullanımı konakçıya yarar sağlayarak hastalıkların kontrol edilmesi, büyümenin artırılması, şekil bozukluklarının azaltılmasında, yemden yararlanmanın artırılması ve bazı durumlarda antimikrobiyal maddelerin yerine kullanılmasına öncülük etmektedir.

balık

Akuakültür

Balık sağlığını artırmak amacıyla sudaki patojenlerin engellenmesi ve su ve sedimentteki mikrobiyal yükün değiştirilmesi ile su kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Diğer yandan, probiyotiklerin balıkların immün sistemini önemli ölçüde geliştirdiği bildirilmiştir.

 • STRESİ AZALTIR

 • BALIK ÖLÜMLERİNİ DÜŞÜRÜR

 • YAVRU BALIK DEFORMASYONLARINI ÖNEMLİ MİKTARDA AZALTIR

 • SİNDİRİMİ ARTTIRIR, BAĞIRSAK FLORASINI ONARIR

 • HASTALIKLARDAN KORUR, PATOJEN BAKTERİLERİ BASKILAR

 • İMMÜN SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR, BAĞIŞIKLIK DİRENCİNİ ARTTIRIR

 • YEMLERDEN YARARLANMAYI ARTTIRIR VE FCR'I DÜŞÜRÜR

Free Range Tavuk Çiftliği

Kanatlı Yetiştiriciliği

Probiyotik kullanımı, kanatlılarda enterik enfeksiyonların azaltılmasında ve verimliliğin artırılmasında etkin rol oynamaktadır. Bu esasta, karkas kontaminasyonunu önler ve tavukların bağışıklık yanıtını güçlendirir. Probiyotikler konakçının bağırsak dengesini iyileştirici yönde yararlı etki gösteren canlı mikrobiyal besin desteği” olarak tanımlanmıştır. Probiyotiklerin etki şekli “rekabetçi dışlama” esasına dayanır. Bu mide bağırsak kanalında tutunulacak bölgeler için rekabet anlamına gelmektedir. Probiyotik bakteriler bağırsak mukozasına tutunurlar, böylece patojenlerin bu bölgelere tutunmalarını önleyici fiziksel bariyer oluştururlar. Aynı zamanda antibakteriyel bileşikler, enzimler üretirler ve bağışıklık sistemini uyarırlar.

Sunrise at Sığır

Büyükbaş-Küçükbaş Yetiştiriciliği

 • Sindirim faaliyetlerini düzenler

 • Yemden yararlanma oranını arttırır

 • Bağışıklık sistemini güçlendirir

 • Mantar ve maya kökenli deri enfeksiyonlarında kullanılır

Çok az miktarlarda sürekli kullanıldığı takdirde sindirim sisteminin olumsuz şartlarda dirençli olmasını, sindirimin artmasını ve sağlıklı bir şekilde devamlışlığını sağlar.